CarWale
Doodle Image-1Doodle Image-2Doodle Image-3
  AD

  மஹிந்திரா கார்ஸ்

  XUV 3XO என்ற மலிவான மாடலின் மஹிந்திரா காரின் விலை ரூ. 7.49 Lakh யில் தொடங்குகிறது, மேலும் xuv400 மிக விலையுயர்ந்த மாடலின் விலை ரூ. 15.49 Lakh யில் தொடங்குகிறது. மஹிந்திரா இந்தியாவில் 10 கார் மாடல்ஸை வழங்குகிறது, இதில் 4 கார்ஸ் எஸ்‌யு‌வி வகையிலும், 5 கார்ஸ் காம்பேக்ட் எஸ்‌யு‌வி வகையிலும், 1 கார் எம்யுவி வகையிலும் உள்ளது. மஹிந்திரா has 8 upcoming cars in India, தார் ரோக்ஸ், xuv.e8, xuv.e9, BE.05, தார்.இ, க்ளோபல் பிக் அப், BE.07 and BE.09.

  இந்தியாவில் மஹிந்திரா கார்ஸ் விலை பட்டியல் (ஜூலை 2024)

  மஹிந்திரா காரின் விலை Rs. 7.49 லட்சம் யில் தொடங்கி அது வரை செல்லும் Rs. 15.49 லட்சம் (சராசரி. எக்ஸ்-ஷோரூம்). முதல் 5 பிரபலமான மஹிந்திரா க்கான விலைகள் கார்ஸ்: மஹிந்திரா தார் ரோக்ஸ் விலை என்பது Rs. 16.00 லட்சம், மஹிந்திரா XUV 3XO விலை என்பது Rs. 7.49 லட்சம், மஹிந்திரா xuv700 விலை என்பது Rs. 13.99 லட்சம், மஹிந்திரா ஸ்கார்பியோ என் விலை என்பது Rs. 13.85 லட்சம் மற்றும் மஹிந்திரா ஸ்கார்பியோ விலை என்பது Rs. 13.62 லட்சம்.
  மாடல்விலை
  மஹிந்திரா தார் ரோக்ஸ் Rs. 16.00 லட்சம்
  மஹிந்திரா XUV 3XO Rs. 7.49 லட்சம்
  மஹிந்திரா xuv700 Rs. 13.99 லட்சம்
  மஹிந்திரா ஸ்கார்பியோ என் Rs. 13.85 லட்சம்
  மஹிந்திரா ஸ்கார்பியோ Rs. 13.62 லட்சம்
  மஹிந்திரா தார் Rs. 14.10 லட்சம்
  மஹிந்திரா பொலேரோ Rs. 9.79 லட்சம்
  மஹிந்திரா பொலேரோ நியோ ப்ளஸ் Rs. 11.39 லட்சம்
  மஹிந்திரா பொலேரோ நியோ Rs. 9.95 லட்சம்
  மஹிந்திரா xuv400 Rs. 15.49 லட்சம்
  மஹிந்திரா மராஸ்ஸோ Rs. 14.59 லட்சம்
  மஹிந்திரா xuv.e8 Rs. 21.00 லட்சம்
  மஹிந்திரா xuv.e9 Rs. 50.00 லட்சம்
  மஹிந்திரா BE.05 Rs. 17.00 லட்சம்
  மஹிந்திரா தார்.இ Rs. 20.00 லட்சம்
  மஹிந்திரா க்ளோபல் பிக் அப் Rs. 16.00 லட்சம்
  மஹிந்திரா BE.07 Rs. 25.00 லட்சம்
  மஹிந்திரா BE.09 Rs. 22.00 லட்சம்

  மஹிந்திரா கார் மாடல்ஸ்

  ஃபில்டர் மூலம்
  Loading...
  வரிசைப்படுத்து
  • வரவிருக்கும்
   மஹிந்திரா தார் ரோக்ஸ்

   மஹிந்திரா தார் ரோக்ஸ்

   Rs. 16.00 லட்சம்மதிப்பிடப்பட்ட விலை
   எதிர்பார்க்கப்படும் வெளியீடு - 15th ஆகஸ்ட் 2024
   கார்வாலே நம்பகமான: ஹை
  • மஹிந்திரா XUV 3XO

   4.7/5

   244 ரேட்டிங்ஸ்

   மஹிந்திரா XUV 3XO

   17-21 kmpl
   |
   110-129 bhp
   Rs. 7.49 லட்சம்முதல்
   சராசரி எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை
   சிறந்த சலுகையைப் பெறுங்கள்
  • மஹிந்திரா xuv700

   4.6/5

   785 ரேட்டிங்ஸ்

   மஹிந்திரா xuv700

   5 ஸ்டார் சேஃப்டி
   |
   153-197 bhp
   Rs. 13.99 லட்சம்முதல்
   சராசரி எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை
   சிறந்த சலுகையைப் பெறுங்கள்
  • மஹிந்திரா ஸ்கார்பியோ என்

   4.7/5

   719 ரேட்டிங்ஸ்

   மஹிந்திரா ஸ்கார்பியோ என்

   5 ஸ்டார் சேஃப்டி
   |
   130-200 bhp
   Rs. 13.85 லட்சம்முதல்
   சராசரி எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை
   சிறந்த சலுகையைப் பெறுங்கள்
  • மஹிந்திரா ஸ்கார்பியோ

   4.8/5

   632 ரேட்டிங்ஸ்

   மஹிந்திரா ஸ்கார்பியோ

   15 kmpl
   |
   130 bhp
   Rs. 13.62 லட்சம்முதல்
   சராசரி எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை
   சிறந்த சலுகையைப் பெறுங்கள்
  • மஹிந்திரா தார்

   4.7/5

   806 ரேட்டிங்ஸ்

   மஹிந்திரா தார்

   4 ஸ்டார் சேஃப்டி
   |
   117-150 bhp
   Rs. 14.10 லட்சம்முதல்
   சராசரி எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை
   சிறந்த சலுகையைப் பெறுங்கள்
  • மஹிந்திரா பொலேரோ

   4.6/5

   261 ரேட்டிங்ஸ்

   மஹிந்திரா பொலேரோ

   16 kmpl
   |
   75 bhp
   Rs. 9.79 லட்சம்முதல்
   சராசரி எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை
   சிறந்த சலுகையைப் பெறுங்கள்
  • மஹிந்திரா பொலேரோ நியோ ப்ளஸ்

   4.5/5

   24 ரேட்டிங்ஸ்

   மஹிந்திரா பொலேரோ நியோ ப்ளஸ்

   118 bhp
   Rs. 11.39 லட்சம்முதல்
   சராசரி எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை
   சிறந்த சலுகையைப் பெறுங்கள்
  • மஹிந்திரா பொலேரோ நியோ

   4.6/5

   193 ரேட்டிங்ஸ்

   மஹிந்திரா பொலேரோ நியோ

   1 ஸ்டார் சேஃப்டி
   |
   17 kmpl
   |
   100 bhp
   Rs. 9.95 லட்சம்முதல்Offers
   சராசரி எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை
   சிறந்த சலுகையைப் பெறுங்கள்
  • மஹிந்திரா xuv400

   4/5

   62 ரேட்டிங்ஸ்

   மஹிந்திரா xuv400

   Rs. 15.49 லட்சம்முதல்Offers
   சராசரி எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை
   சிறந்த சலுகையைப் பெறுங்கள்
  • மஹிந்திரா மராஸ்ஸோ

   4.3/5

   108 ரேட்டிங்ஸ்

   மஹிந்திரா மராஸ்ஸோ

   4 ஸ்டார் சேஃப்டி
   |
   17 kmpl
   |
   121 bhp
   Rs. 14.59 லட்சம்முதல்
   சராசரி எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை
   சிறந்த சலுகையைப் பெறுங்கள்
  • வரவிருக்கும்
   மஹிந்திரா xuv.e8

   மஹிந்திரா xuv.e8

   Rs. 21.00 லட்சம்மதிப்பிடப்பட்ட விலை
   எதிர்பார்க்கப்படும் வெளியீடு - டிசம்பர் 2024 (கணிப்பு)
   கார்வாலே நம்பகமான: குறைந்த
  • வரவிருக்கும்
   மஹிந்திரா xuv.e9

   மஹிந்திரா xuv.e9

   Rs. 50.00 லட்சம்மதிப்பிடப்பட்ட விலை
   எதிர்பார்க்கப்படும் வெளியீடு - ஏப்ரல் 2025 (கணிப்பு)
   கார்வாலே நம்பகமான: குறைந்த
  • வரவிருக்கும்
   மஹிந்திரா BE.05

   மஹிந்திரா BE.05

   Rs. 17.00 லட்சம்மதிப்பிடப்பட்ட விலை
   எதிர்பார்க்கப்படும் வெளியீடு - அக்டோபர் 2025 (கணிப்பு)
   கார்வாலே நம்பகமான: குறைந்த
  • வரவிருக்கும்
   மஹிந்திரா தார்.இ

   மஹிந்திரா தார்.இ

   Rs. 20.00 லட்சம்மதிப்பிடப்பட்ட விலை
   எதிர்பார்க்கப்படும் வெளியீடு - மார்ச் 2026 (கணிப்பு)
   கார்வாலே நம்பகமான: குறைந்த
  • வரவிருக்கும்
   மஹிந்திரா க்ளோபல் பிக் அப்

   மஹிந்திரா க்ளோபல் பிக் அப்

   Rs. 16.00 லட்சம்மதிப்பிடப்பட்ட விலை
   எதிர்பார்க்கப்படும் வெளியீடு - செப்டம்பர் 2026 (கணிப்பு)
   கார்வாலே நம்பகமான: குறைந்த
  • வரவிருக்கும்
   மஹிந்திரா BE.07

   மஹிந்திரா BE.07

   Rs. 25.00 லட்சம்மதிப்பிடப்பட்ட விலை
   எதிர்பார்க்கப்படும் வெளியீடு - அக்டோபர் 2026 (கணிப்பு)
   கார்வாலே நம்பகமான: குறைந்த
  • வரவிருக்கும்
   மஹிந்திரா BE.09

   மஹிந்திரா BE.09

   Rs. 22.00 லட்சம்மதிப்பிடப்பட்ட விலை
   எதிர்பார்க்கப்படும் வெளியீடு - ஜூன் 2027 (கணிப்பு)
   கார்வாலே நம்பகமான: குறைந்த

  மஹிந்திரா கார்ஸ்யின் ஒப்பீடுகள்

  பிரபலமான பயன்படுத்திய மஹிந்திரா கார்ஸ்

  செய்திகளில் மஹிந்திரா

  மஹிந்திரா காரின் அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்வி பதில்கள்

  க்யூ: மஹிந்திரா இலிருந்து வரவிருக்கும் கார்ஸ் என்ன?
  மஹிந்திரா is expected to launch மஹிந்திரா தார் ரோக்ஸ் in the next 2 months while மஹிந்திரா xuv.e8, மஹிந்திரா xuv.e9 and மஹிந்திரா BE.05 are lined up for later.

  க்யூ: Which is the cheapest மஹிந்திரா car in India?
  The cheapest மஹிந்திரா car in India is XUV 3XO, priced at Rs. 7.49 லட்சம்.

  க்யூ: இந்தியாவில் மிகவும் விலையுயர்ந்த மஹிந்திரா கார் எது?
  இந்தியாவிலேயே மிகவும் விலையுயர்ந்த மஹிந்திரா கார் xuv400, இதன் விலை Rs. 15.49 லட்சம்.

  க்யூ: மஹிந்திரா அறிமுகப்படுத்திய சமீபத்திய கார் எது?
  29 Apr 2024 அன்று மஹிந்திரா அறிமுகப்படுத்திய சமீபத்திய கார் XUV 3XO ஆகும்.

  க்யூ: இந்தியாவில் மிகவும் பிரபலமான மஹிந்திரா கார்ஸ் எவை?
  இந்தியாவில் மிகவும் பிரபலமான மஹிந்திரா கார்ஸ் XUV 3XO (Rs. 7.49 லட்சம்), xuv700 (Rs. 13.99 லட்சம்) மற்றும் ஸ்கார்பியோ என் (Rs. 13.85 லட்சம்) ஆகும்.

  மஹிந்திரா வீடியோக்கள்

  Top 7 Compact SUVs with Best Mileage - XUV 3XO, Sonet, Brezza, Nexon and more | CarWale
  youtube-icon
  Top 7 Compact SUVs with Best Mileage - XUV 3XO, Sonet, Brezza, Nexon and more | CarWale
  CarWale டீம் மூலம்10 Jul 2024
  27028 வியூஸ்
  258 விருப்பங்கள்
  Mahindra XUV700 MX 7 Seater Walkaround | Most Affordable Variant | Rs. 14.99 Lakh | CarWale
  youtube-icon
  Mahindra XUV700 MX 7 Seater Walkaround | Most Affordable Variant | Rs. 14.99 Lakh | CarWale
  CarWale டீம் மூலம்05 Jul 2024
  8640 வியூஸ்
  75 விருப்பங்கள்
  Mahindra Scorpio N Z8 Select vs Hyundai Creta SX (O) | Which Diesel SUV for Rs 18 Lakh?
  youtube-icon
  Mahindra Scorpio N Z8 Select vs Hyundai Creta SX (O) | Which Diesel SUV for Rs 18 Lakh?
  CarWale டீம் மூலம்17 Jun 2024
  13151 வியூஸ்
  126 விருப்பங்கள்
  Automotive News Round Up | Thar 5 Door, Curvv Diesel, Nexon CNG, Brezza Bio Gas, Creta N Line
  youtube-icon
  Automotive News Round Up | Thar 5 Door, Curvv Diesel, Nexon CNG, Brezza Bio Gas, Creta N Line
  CarWale டீம் மூலம்14 Feb 2024
  9796 வியூஸ்
  52 விருப்பங்கள்
  Mahindra Scorpio Classic में क्या सचमुच कुछ बदला है? Hindi Review
  youtube-icon
  Mahindra Scorpio Classic में क्या सचमुच कुछ बदला है? Hindi Review
  CarWale டீம் மூலம்15 Sep 2022
  161636 வியூஸ்
  1278 விருப்பங்கள்

  மஹிந்திரா கார்களின் முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்

  No. of Cars

  18 (9 எஸ்‌யு‌வி, 5 காம்பேக்ட் எஸ்‌யு‌வி, 1 எம்யுவி, 2 கூபே, 1 ட்ரக்)

  Price Range

  XUV 3XO (Rs. 7.49 லட்சம்) - xuv400 (Rs. 15.49 லட்சம்)

  பாப்புலர்

  XUV 3XO, xuv700, ஸ்கார்பியோ என்

  Latest

  XUV 3XO | தார் ரோக்ஸ், xuv.e8

  Average User Rating

  4.6/5

  Presence

  Dealer showroom - 431 Cities

  மஹிந்திரா பயனர் மதிப்புரைகள்

  • 3XO Mahindra Great experience
   Overall Great experience. Mileage is very low as compared to other mid suv Car.may be increased in future ..for those who want space, and looking like the mini XUV 700 ..Mx1 variant is the most value-for-money variant if you want to feel Good with...
   ரேட்டிங் பெரமீட்டர்ஸ்(5 யில்)
   5

   Exterior


   5

   Comfort


   5

   Performance


   3

   Fuel Economy


   4

   Value For Money

   மதிப்பாய்வாளர் பற்றி
   கொள்முதல் நியூ
   இயக்கப்படுகிறதுசில நூறு கிலோமீட்டர்ஸ்
   இந்த மதிப்பாய்வு உதவியாக இருந்ததா?
   லைக் பட்டன்
   0
   பிடிக்காத பட்டன்
   2
  • It has a suspension noise issues, don’t buy it
   Xuv700 has a Suspension noise issues but no any solution, I visited 15 times at service centre, Vasai in 18 month but no use, just because of that irritating noise I am planning to selling that xuv , poor service at service station , better go for...
   ரேட்டிங் பெரமீட்டர்ஸ்(5 யில்)
   5

   Exterior


   4

   Comfort


   1

   Performance


   3

   Fuel Economy


   1

   Value For Money

   மதிப்பாய்வாளர் பற்றி
   கொள்முதல் நியூ
   இயக்கப்படுகிறதுசில ஆயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ்
   இந்த மதிப்பாய்வு உதவியாக இருந்ததா?
   லைக் பட்டன்
   7
   பிடிக்காத பட்டன்
   4
  • Scorpio N fan
   My starting thinking was to buy a good-looking with featureless car. I start research on YouTube or others social networking site. At the I decided to buy our own Indian brand car mahindra Scorpio N.
   ரேட்டிங் பெரமீட்டர்ஸ்(5 யில்)
   5

   Exterior


   5

   Comfort


   5

   Performance


   3

   Fuel Economy


   4

   Value For Money

   மதிப்பாய்வாளர் பற்றி
   கொள்முதல் நியூ
   இயக்கப்படுகிறதுசில ஆயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ்
   இந்த மதிப்பாய்வு உதவியாக இருந்ததா?
   லைக் பட்டன்
   3
   பிடிக்காத பட்டன்
   1
  • I like this car
   It is a most dangerous car in mahindra I like this car because of its height, size, and performance. Its tyres are good compared to all cars. It's an off-road car.
   ரேட்டிங் பெரமீட்டர்ஸ்(5 யில்)
   4

   Exterior


   5

   Comfort


   3

   Performance


   4

   Fuel Economy


   4

   Value For Money

   மதிப்பாய்வாளர் பற்றி
   கொள்முதல் யூஸ்டு
   இயக்கப்படுகிறதுசில நூறு கிலோமீட்டர்ஸ்
   இந்த மதிப்பாய்வு உதவியாக இருந்ததா?
   லைக் பட்டன்
   4
   பிடிக்காத பட்டன்
   1
  • Excellent
   Best compact sub 4 meter SUV in budget-friendly. It’s comes with many features like a wireless charger, rain sensor wipers, twin HD 10.25 display, TPM, all four disk brakes and standard 6 airbags.
   ரேட்டிங் பெரமீட்டர்ஸ்(5 யில்)
   5

   Exterior


   5

   Comfort


   5

   Performance


   5

   Fuel Economy


   5

   Value For Money

   மதிப்பாய்வாளர் பற்றி
   கொள்முதல் நியூ
   இயக்கப்படுகிறதுசில ஆயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ்
   இந்த மதிப்பாய்வு உதவியாக இருந்ததா?
   லைக் பட்டன்
   0
   பிடிக்காத பட்டன்
   0