CarWale
Doodle Image-1Doodle Image-2Doodle Image-3
  AD

  மாருதி கார்ஸ்

  மாருதி car price starts at Rs 3.99 Lakh for the cheapest model which is ஆல்டோ k10 and the price of most expensive model, which is இன்விக்டோ starts at Rs 25.05 Lakh. மாருதி offers 17 car models in India, including 2 cars in எஸ்‌யு‌வி category, 1 car in செடான் category, 7 cars in ஹேட்ச்பேக் category, 2 cars in காம்பேக்ட் எஸ்‌யு‌வி category, 1 car in காம்பேக்ட் செடான் category, 3 cars in எம்யுவி category, 1 car in மினிவேன் category.இந்தியாவில் மாருதி நிறுவனம் 3 வரவிருக்கும் கார்ஸைக் கொண்டுள்ளது, நியூ டிசையர், evx மற்றும் வேகன் ஆர்.

  இந்தியாவில் மாருதி சுஸுகி கார்ஸ் விலை பட்டியல் (ஜூன் 2024)

  மாருதி சுஸுகி காரின் விலை Rs. 3.99 லட்சம் யில் தொடங்கி அது வரை செல்லும் Rs. 8.69 லட்சம் (சராசரி. எக்ஸ்-ஷோரூம்). முதல் 5 பிரபலமான மாருதி சுஸுகி க்கான விலைகள் கார்ஸ்: மாருதி சுஸுகி ஸ்விஃப்ட் விலை என்பது Rs. 6.49 லட்சம், மாருதி சுஸுகி எர்டிகா விலை என்பது Rs. 8.69 லட்சம், மாருதி சுஸுகி ஆல்டோ k10 விலை என்பது Rs. 3.99 லட்சம், மாருதி சுஸுகி பிரெஸ்ஸா விலை என்பது Rs. 8.34 லட்சம் மற்றும் மாருதி சுஸுகி டிசையர் விலை என்பது Rs. 6.56 லட்சம்.
  மாடல்விலை
  மாருதி சுஸுகி ஸ்விஃப்ட் Rs. 6.49 லட்சம்
  மாருதி சுஸுகி எர்டிகா Rs. 8.69 லட்சம்
  மாருதி சுஸுகி ஆல்டோ k10 Rs. 3.99 லட்சம்
  மாருதி சுஸுகி பிரெஸ்ஸா Rs. 8.34 லட்சம்
  மாருதி சுஸுகி டிசையர் Rs. 6.56 லட்சம்
  மாருதி சுஸுகி வேகன் ஆர் Rs. 5.54 லட்சம்
  மாருதி சுஸுகி எஸ்-பிரஸ்ஸோ Rs. 4.26 லட்சம்
  மாருதி சுஸுகி செலிரியோ Rs. 5.36 லட்சம்
  மாருதி சுஸுகி ஈகோ Rs. 5.32 லட்சம்
  மாருதி சுஸுகி நியூ டிசையர் Rs. 7.00 லட்சம்
  மாருதி சுஸுகி evx Rs. 20.00 லட்சம்

  இந்தியாவில் நெக்ஸா கார்ஸ் விலை பட்டியல் (ஜூன் 2024)

  மாருதி சுஸுகி நெக்ஸா car price starts at Rs. 5.84 லட்சம் and goes upto Rs. 25.05 லட்சம் (Avg. ex-showroom). The prices for the top 2 popular நெக்ஸா Cars are: மாருதி சுஸுகி ஃப்ரோன்க்ஸ் விலை என்பது Rs. 7.51 லட்சம் and மாருதி சுஸுகி கிராண்ட் விட்டாரா விலை என்பது Rs. 10.87 லட்சம்.
  மாடல்விலை
  மாருதி சுஸுகி ஃப்ரோன்க்ஸ் Rs. 7.51 லட்சம்
  மாருதி சுஸுகி கிராண்ட் விட்டாரா Rs. 10.87 லட்சம்
  மாருதி சுஸுகி பலேனோ Rs. 6.66 லட்சம்
  மாருதி சுஸுகி xl6 Rs. 11.61 லட்சம்
  மாருதி சுஸுகி ஜிம்னி Rs. 12.74 லட்சம்
  மாருதி சுஸுகி இக்னிஸ் Rs. 5.84 லட்சம்
  மாருதி சுஸுகி இன்விக்டோ Rs. 25.05 லட்சம்
  மாருதி சுஸுகி சியாஸ் Rs. 9.40 லட்சம்

  மாருதி கார் மாடல்ஸ்

  ஃபில்டர் மூலம்
  Loading...
  வரிசைப்படுத்து
  • மாருதி சுஸுகி ஸ்விஃப்ட்

   4.6/5

   87 ரேட்டிங்ஸ்

   மாருதி ஸ்விஃப்ட்

   24-25 kmpl
   |
   80 bhp
   Rs. 6.49 லட்சம்முதல்
   சராசரி எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை
   சிறந்த சலுகையைப் பெறுங்கள்
  • மாருதி சுஸுகி ஃப்ரோன்க்ஸ்

   4.5/5

   486 ரேட்டிங்ஸ்

   மாருதி ஃப்ரோன்க்ஸ்

   20-28 kmpl
   |
   76-99 bhp
   Rs. 7.51 லட்சம்முதல்
   சராசரி எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை
   சிறந்த சலுகையைப் பெறுங்கள்
  • மாருதி சுஸுகி கிராண்ட் விட்டாரா

   4.4/5

   407 ரேட்டிங்ஸ்

   மாருதி கிராண்ட் விட்டாரா

   19-27 kmpl
   |
   87-102 bhp
   Rs. 10.87 லட்சம்முதல்Offers
   சராசரி எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை
   சிறந்த சலுகையைப் பெறுங்கள்
  • மாருதி சுஸுகி பலேனோ

   4.5/5

   673 ரேட்டிங்ஸ்

   மாருதி பலேனோ

   22-30 kmpl
   |
   76-88 bhp
   Rs. 6.66 லட்சம்முதல்
   சராசரி எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை
   சிறந்த சலுகையைப் பெறுங்கள்
  • மாருதி சுஸுகி எர்டிகா

   4.5/5

   516 ரேட்டிங்ஸ்

   மாருதி எர்டிகா

   3 ஸ்டார் சேஃப்டி
   |
   20-26 kmpl
   |
   87-102 bhp
   Rs. 8.69 லட்சம்முதல்
   சராசரி எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை
   சிறந்த சலுகையைப் பெறுங்கள்
  • மாருதி சுஸுகி ஆல்டோ k10

   4.5/5

   329 ரேட்டிங்ஸ்

   மாருதி ஆல்டோ k10

   2 ஸ்டார் சேஃப்டி
   |
   24-33 kmpl
   |
   56-66 bhp
   Rs. 3.99 லட்சம்முதல்Offers
   சராசரி எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை
   சிறந்த சலுகையைப் பெறுங்கள்
  • மாருதி சுஸுகி பிரெஸ்ஸா

   4.5/5

   610 ரேட்டிங்ஸ்

   மாருதி பிரெஸ்ஸா

   17-25 kmpl
   |
   87-102 bhp
   Rs. 8.34 லட்சம்முதல்Offers
   சராசரி எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை
   சிறந்த சலுகையைப் பெறுங்கள்
  • மாருதி சுஸுகி டிசையர்

   4.6/5

   1217 ரேட்டிங்ஸ்

   மாருதி டிசையர்

   2 ஸ்டார் சேஃப்டி
   |
   22-31 kmpl
   |
   76-89 bhp
   Rs. 6.56 லட்சம்முதல்Offers
   சராசரி எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை
   சிறந்த சலுகையைப் பெறுங்கள்
  • மாருதி சுஸுகி வேகன் ஆர்

   4.4/5

   400 ரேட்டிங்ஸ்

   மாருதி வேகன் ஆர்

   1 ஸ்டார் சேஃப்டி
   |
   23-34 kmpl
   |
   56-89 bhp
   Rs. 5.54 லட்சம்முதல்Offers
   சராசரி எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை
   சிறந்த சலுகையைப் பெறுங்கள்
  • மாருதி சுஸுகி xl6

   4.4/5

   182 ரேட்டிங்ஸ்

   மாருதி xl6

   3 ஸ்டார் சேஃப்டி
   |
   20-26 kmpl
   |
   87-102 bhp
   Rs. 11.61 லட்சம்முதல்
   சராசரி எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை
   சிறந்த சலுகையைப் பெறுங்கள்
  • மாருதி சுஸுகி எஸ்-பிரஸ்ஸோ

   4.4/5

   116 ரேட்டிங்ஸ்

   மாருதி எஸ்-பிரஸ்ஸோ

   24-32 kmpl
   |
   56-66 bhp
   Rs. 4.26 லட்சம்முதல்Offers
   சராசரி எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை
   சிறந்த சலுகையைப் பெறுங்கள்
  • மாருதி சுஸுகி செலிரியோ

   3.8/5

   291 ரேட்டிங்ஸ்

   மாருதி செலிரியோ

   24-35 kmpl
   |
   56-66 bhp
   Rs. 5.36 லட்சம்முதல்Offers
   சராசரி எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை
   சிறந்த சலுகையைப் பெறுங்கள்
  • மாருதி சுஸுகி ஜிம்னி

   3.2/5

   212 ரேட்டிங்ஸ்

   மாருதி ஜிம்னி

   16 kmpl
   |
   103 bhp
   Rs. 12.74 லட்சம்முதல்
   சராசரி எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை
   சிறந்த சலுகையைப் பெறுங்கள்
  • மாருதி சுஸுகி இக்னிஸ்

   4.6/5

   102 ரேட்டிங்ஸ்

   மாருதி இக்னிஸ்

   20 kmpl
   |
   82 bhp
   Rs. 5.84 லட்சம்முதல்
   சராசரி எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை
   சிறந்த சலுகையைப் பெறுங்கள்
  • மாருதி சுஸுகி ஈகோ

   4.6/5

   181 ரேட்டிங்ஸ்

   மாருதி ஈகோ

   19-26 kmpl
   |
   71-80 bhp
   Rs. 5.32 லட்சம்முதல்Offers
   சராசரி எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை
   சிறந்த சலுகையைப் பெறுங்கள்
  • மாருதி சுஸுகி இன்விக்டோ

   4.5/5

   52 ரேட்டிங்ஸ்

   மாருதி இன்விக்டோ

   23 kmpl
   |
   150 bhp
   Rs. 25.05 லட்சம்முதல்
   சராசரி எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை
   சிறந்த சலுகையைப் பெறுங்கள்
  • மாருதி சுஸுகி சியாஸ்

   4.3/5

   506 ரேட்டிங்ஸ்

   மாருதி சியாஸ்

   4 ஸ்டார் சேஃப்டி
   |
   20-28 kmpl
   |
   89-103 bhp
   Rs. 9.40 லட்சம்முதல்Offers
   சராசரி எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை
   சிறந்த சலுகையைப் பெறுங்கள்
  • வரவிருக்கும்
   மாருதி சுஸுகி நியூ டிசையர்

   மாருதி நியூ டிசையர்

   Rs. 7.00 லட்சம்மதிப்பிடப்பட்ட விலை
   எதிர்பார்க்கப்படும் வெளியீடு - ஜூலை 2024 (கணிப்பு)
   கார்வாலே நம்பகமான: குறைந்த
  • வரவிருக்கும்
   மாருதி சுஸுகி evx

   மாருதி evx

   Rs. 20.00 லட்சம்மதிப்பிடப்பட்ட விலை
   எதிர்பார்க்கப்படும் வெளியீடு - டிசம்பர் 2024 (கணிப்பு)
   கார்வாலே நம்பகமான: குறைந்த
  • வரவிருக்கும்
   மாருதி சுஸுகி வேகன் ஆர் ஃப்ளெக்ஸ் ஃபியூல்

   4.4/5

   400 ரேட்டிங்ஸ்

   மாருதி வேகன் ஆர் ஃப்ளெக்ஸ் ஃபியூல்

   1 ஸ்டார் சேஃப்டி
   |
   23-34 kmpl
   |
   56-89 bhp
   Rs. 8.50 லட்சம்மதிப்பிடப்பட்ட விலை
   எதிர்பார்க்கப்படும் வெளியீடு - மார்ச் 2025 (கணிப்பு)
   கார்வாலே நம்பகமான: குறைந்த

  மாருதி கார்ஸ்யின் ஒப்பீடுகள்

  பிரபலமான பயன்படுத்திய மாருதி கார்ஸ்

  செய்திகளில் மாருதி

  மாருதி காரின் அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்வி பதில்கள்

  க்யூ: மாருதி சுஸுகி இலிருந்து வரவிருக்கும் கார்ஸ் என்ன?

  க்யூ: Which is the cheapest மாருதி சுஸுகி car in India?
  The cheapest மாருதி சுஸுகி car in India is ஆல்டோ k10, priced at Rs. 3.99 லட்சம்.

  க்யூ: இந்தியாவில் மிகவும் விலையுயர்ந்த மாருதி சுஸுகி கார் எது?
  இந்தியாவிலேயே மிகவும் விலையுயர்ந்த மாருதி சுஸுகி கார் இன்விக்டோ, இதன் விலை Rs. 25.05 லட்சம்.

  க்யூ: மாருதி சுஸுகி அறிமுகப்படுத்திய சமீபத்திய கார் எது?
  09 May 2024 அன்று மாருதி சுஸுகி அறிமுகப்படுத்திய சமீபத்திய கார் ஸ்விஃப்ட் ஆகும்.

  க்யூ: இந்தியாவில் மிகவும் பிரபலமான மாருதி சுஸுகி கார்ஸ் எவை?
  இந்தியாவில் மிகவும் பிரபலமான மாருதி சுஸுகி கார்ஸ் ஸ்விஃப்ட் (Rs. 6.49 லட்சம்), ஃப்ரோன்க்ஸ் (Rs. 7.51 லட்சம்) மற்றும் கிராண்ட் விட்டாரா (Rs. 10.87 லட்சம்) ஆகும்.

  மாருதி வீடியோக்கள்

  2024 Maruti Swift Bookings Open | Everything Has Changed! | Launching This Month
  youtube-icon
  2024 Maruti Swift Bookings Open | Everything Has Changed! | Launching This Month
  CarWale டீம் மூலம்22 May 2024
  44818 வியூஸ்
  228 விருப்பங்கள்
  4x4 vs AWD | What are the Differences? | Pros & Cons
  youtube-icon
  4x4 vs AWD | What are the Differences? | Pros & Cons
  CarWale டீம் மூலம்29 Jan 2024
  70790 வியூஸ்
  161 விருப்பங்கள்
  Best Cars under 10 lakh to Buy This Festive Season | Punch, Fronx, Triber and More | CarWale
  youtube-icon
  Best Cars under 10 lakh to Buy This Festive Season | Punch, Fronx, Triber and More | CarWale
  CarWale டீம் மூலம்08 Nov 2023
  40353 வியூஸ்
  186 விருப்பங்கள்
  Maruti Ertiga CNG Review | Rs 3.3 per km on fuel! Pros and Cons Explained | CarWale
  youtube-icon
  Maruti Ertiga CNG Review | Rs 3.3 per km on fuel! Pros and Cons Explained | CarWale
  CarWale டீம் மூலம்30 Jun 2022
  73271 வியூஸ்
  138 விருப்பங்கள்
  LIVE - Maruti Suzuki Baleno Decoded | CarWale
  youtube-icon
  LIVE - Maruti Suzuki Baleno Decoded | CarWale
  CarWale டீம் மூலம்03 Mar 2022
  72581 வியூஸ்
  50 விருப்பங்கள்

  மாருதி கார்களின் முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்

  No. of Cars

  20 (8 ஹேட்ச்பேக், 2 காம்பேக்ட் எஸ்‌யு‌வி, 3 எஸ்‌யு‌வி, 3 எம்யுவி, 2 காம்பேக்ட் செடான், 1 மினிவேன், 1 செடான்)

  Price Range

  ஆல்டோ k10 (Rs. 3.99 லட்சம்) - இன்விக்டோ (Rs. 25.05 லட்சம்)

  பாப்புலர்

  ஸ்விஃப்ட், ஃப்ரோன்க்ஸ், கிராண்ட் விட்டாரா

  Latest

  ஸ்விஃப்ட் | நியூ டிசையர், evx

  Average User Rating

  4.4/5

  Presence

  Dealer showroom - 386 Cities

  மாருதி பயனர் மதிப்புரைகள்

  • Very good car
   This car is very good and also a good option for family and its service and maintenance cost is very low Its performance is very good and the mileage is also very good and I suggest all of you to buy a car.
   ரேட்டிங் பெரமீட்டர்ஸ்(5 யில்)
   4

   Exterior


   4

   Comfort


   4

   Performance


   5

   Fuel Economy


   4

   Value For Money

   மதிப்பாய்வாளர் பற்றி
   கொள்முதல் நியூ
   இயக்கப்படுகிறதுசில நூறு கிலோமீட்டர்ஸ்
   இந்த மதிப்பாய்வு உதவியாக இருந்ததா?
   லைக் பட்டன்
   1
   பிடிக்காத பட்டன்
   0
  • Fronx honest review after using 6 months
   1. Nexa provided good service and made our loan process very easy. delivery experience is also very good. we cut the cake with the family on delivery. 2. overall experience is very good, engine is very refined and vibration does not feel. 3. It...
   ரேட்டிங் பெரமீட்டர்ஸ்(5 யில்)
   4

   Exterior


   3

   Comfort


   4

   Performance


   4

   Fuel Economy


   4

   Value For Money

   மதிப்பாய்வாளர் பற்றி
   கொள்முதல் நியூ
   இயக்கப்படுகிறதுசில ஆயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ்
   இந்த மதிப்பாய்வு உதவியாக இருந்ததா?
   லைக் பட்டன்
   1
   பிடிக்காத பட்டன்
   2
  • Best car In this segment
   It feels like you are really driving a SUV Best look in this segment According to me best value-for-money variant of this car is sigma it gets all necessary features.
   ரேட்டிங் பெரமீட்டர்ஸ்(5 யில்)
   5

   Exterior


   5

   Comfort


   5

   Performance


   5

   Fuel Economy


   5

   Value For Money

   மதிப்பாய்வாளர் பற்றி
   கொள்முதல் நியூ
   இயக்கப்படுகிறதுசில ஆயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ்
   இந்த மதிப்பாய்வு உதவியாக இருந்ததா?
   லைக் பட்டன்
   0
   பிடிக்காத பட்டன்
   0
  • Baleno - LeLo
   Buying Experience is too Good because of categories in NEXA. Driving Experience is also smooth & good - AMT Technology. Compartive Other Hatchback Look wise Car is Best in Design Outside & Inside. The car's performance is also good. Servicing and...
   ரேட்டிங் பெரமீட்டர்ஸ்(5 யில்)
   5

   Exterior


   5

   Comfort


   5

   Performance


   5

   Fuel Economy


   5

   Value For Money

   மதிப்பாய்வாளர் பற்றி
   கொள்முதல் நியூ
   இயக்கப்படுகிறதுசில ஆயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ்
   இந்த மதிப்பாய்வு உதவியாக இருந்ததா?
   லைக் பட்டன்
   0
   பிடிக்காத பட்டன்
   1
  • My Ertiga my review
   Maruti has many showrooms and outlets, easy to purchase and easy to service. driving experience is good. performance is good. but the cooling system is very poor in the car. White colour of Maruti is poor than other white cars
   ரேட்டிங் பெரமீட்டர்ஸ்(5 யில்)
   5

   Exterior


   4

   Comfort


   4

   Performance


   3

   Fuel Economy


   4

   Value For Money

   மதிப்பாய்வாளர் பற்றி
   கொள்முதல் நியூ
   இயக்கப்படுகிறதுசில ஆயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ்
   இந்த மதிப்பாய்வு உதவியாக இருந்ததா?
   லைக் பட்டன்
   3
   பிடிக்காத பட்டன்
   2

  நிறுத்தப்பட்ட மாருதி கார்ஸ்

  • ஹோம்
  • மாருதி சுஸுகி கார்ஸ்