CarWale
Doodle Image-1Doodle Image-2Doodle Image-3
  AD

  మెక్‌లారెన్‌ కార్లు

  మెక్‌లారెన్‌ కారు gt చౌకైన మోడల్‌ ధర రూ. 3.72 Crore నుండి ప్రారంభమవుతుంది మరియు అత్యంత ఖరీదైన మోడల్ 750s ధర రూ. 5.91 Crore నుండి ప్రారంభమవుతుంది. కూపే కేటగిరీలో 3 కార్లతో సహా ఇండియాలో మెక్‌లారెన్‌ 3 కార్ మోడళ్లను అందిస్తుంది..

  ఇండియాలో (జూన్ 2024) మెక్‌లారెన్‌ కార్లు ధరల లిస్ట్

  మెక్‌లారెన్‌ కారు ధర Rs. 3.72 కోట్లుతో ప్రారంభమై Rs. 5.91 కోట్లు వరకు ఉంటుంది (సగటు. ఎక్స్-షోరూమ్). The prices for the top 2 popular మెక్‌లారెన్‌ Cars are: మెక్‌లారెన్‌ 720s ధర Rs. 4.65 కోట్లు and మెక్‌లారెన్‌ 750s ధర Rs. 5.91 కోట్లు.
  మోడల్ధర
  మెక్‌లారెన్‌ 720s Rs. 4.65 కోట్లు
  మెక్‌లారెన్‌ 750s Rs. 5.91 కోట్లు
  మెక్‌లారెన్‌ gt Rs. 3.72 కోట్లు

  మెక్‌లారెన్‌ కార్ మోడళ్లు

  ఫిల్టర్ నుండి
  Loading...
  సార్ట్ నుండి

  మెక్‌లారెన్‌ కార్ల పోలికలు

  పాపులర్ యూజ్డ్ మెక్‌లారెన్‌ కార్లు

  వార్తల్లో మెక్‌లారెన్‌

  మెక్‌లారెన్‌ కార్ గురించి తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు

  ప్రశ్న: ఇండియాలో చవకగా లభించే మెక్‌లారెన్‌ కారు ఏది?
  ఇండియాలో చవకగా లభించే మెక్‌లారెన్‌ కారు gt, దీని ధర Rs. 3.72 కోట్లు.

  ప్రశ్న: ఇండియాలో అత్యంత ఖరీదైన మెక్‌లారెన్‌ కారు ఏది?
  ఇండియాలో అత్యంత ఖరీదైన మెక్‌లారెన్‌ కారు 750s ధర Rs. 5.91 కోట్లు.

  ప్రశ్న: మెక్‌లారెన్‌ ద్వారా లాంచ్ చేయబడిన తాజా కారు ఏది?
  మెక్‌లారెన్‌ ద్వారా లాంచ్ చేయబడిన తాజా కారు 750s 12 Jan 2024న.

  ప్రశ్న: ఇండియాలో ఎక్కువ పాపులర్ అయిన మెక్‌లారెన్‌ కార్లు ఏవి?
  ఇండియాలో మోస్ట్ పాపులర్ మెక్‌లారెన్‌ కార్లు 720s (Rs. 4.65 కోట్లు), 750s (Rs. 5.91 కోట్లు) మరియు gt (Rs. 3.72 కోట్లు).

  మెక్‌లారెన్‌ కార్ల కీలక అంశాలు

  నో. కార్స్

  3 (3 కూపే)

  ధర రేంజ్

  gt (Rs. 3.72 కోట్లు) - 750s (Rs. 5.91 కోట్లు)

  పాపులర్

  720s, 750s, gt

  అవిరాజ్ యూజర్ రేటింగ్

  4.7/5

  మెక్‌లారెన్‌ వినియోగదారుల రివ్యూలు

  • Lifechanger
   Nice car .. best experience.. I am very happy with this is my dream car. Good looking. Acceleration 2.9 seconds.. wow ..O my god this is amazing. My maximum speed in this car is 303 Km/h ..
   రేటింగ్ పారామీటర్లు(5 లో)
   5

   Exterior


   5

   Comfort


   5

   Performance


   5

   Fuel Economy


   5

   Value For Money

   రివ్యూయర్ గురించి
   కొనుగోలు ఉపయోగించబడిన
   వరకు నడిచిందికొన్ని వేల కిలోమీటర్లు
   ఈ రివ్యూ మీకు సహాయకరంగా ఉందా?
   లైక్ బటన్
   20
   డిస్‍లైక్ బటన్
   4
  • Gt review
   I brought a second-hand gt, my riding experience was very good on the highway, in the city it's not such comfortable, at look side it's very beautiful everyone will look at your car, service is not available more so you get some problem, rest it's...
   రేటింగ్ పారామీటర్లు(5 లో)
   5

   Exterior


   3

   Comfort


   5

   Performance


   2

   Fuel Economy


   4

   Value For Money

   రివ్యూయర్ గురించి
   కొనుగోలు ఉపయోగించబడిన
   వరకు నడిచిందికొన్ని వందల కిలోమీటర్లు
   ఈ రివ్యూ మీకు సహాయకరంగా ఉందా?
   లైక్ బటన్
   14
   డిస్‍లైక్ బటన్
   4
  • Great car
   It a lovely car I loved but its service center charge a lot of money for serviceing the car and the mileage is also to less but is look very awesome you should purchase it if you want to
   రేటింగ్ పారామీటర్లు(5 లో)
   5

   Exterior


   4

   Comfort


   5

   Performance


   5

   Fuel Economy


   3

   Value For Money

   రివ్యూయర్ గురించి
   కొనుగోలు కొత్త
   వరకు నడిచిందికొన్ని వందల కిలోమీటర్లు
   ఈ రివ్యూ మీకు సహాయకరంగా ఉందా?
   లైక్ బటన్
   7
   డిస్‍లైక్ బటన్
   4
  • I think it's just a waste of money
   Just a way to waste money as it doesn't have much average /Kmpl as day by day price of petrol and diesel prices r getting very much expensive and a middle-class family couldn't be able to afford a car that has a seating capacity of only 2 people I...
   రేటింగ్ పారామీటర్లు(5 లో)
   2

   Exterior


   3

   Comfort


   5

   Performance


   5

   Fuel Economy


   4

   Value For Money

   రివ్యూయర్ గురించి
   కొనుగోలు కొనుగోలు చేయలేదు
   వరకు నడిచిందిదానిని డ్రైవ్ చేయలేదు
   ఈ రివ్యూ మీకు సహాయకరంగా ఉందా?
   లైక్ బటన్
   8
   డిస్‍లైక్ బటన్
   42
  • Great Car
   Great experience to drive really nice car so comfortable and smooth to drive a car I love to drive this car great interior and great exterior nice colour of this car is also my favourite.
   రేటింగ్ పారామీటర్లు(5 లో)
   5

   Exterior


   5

   Comfort


   5

   Performance


   5

   Fuel Economy


   5

   Value For Money

   రివ్యూయర్ గురించి
   కొనుగోలు కొనుగోలు చేయలేదు
   వరకు నడిచిందిదానిని డ్రైవ్ చేయలేదు
   ఈ రివ్యూ మీకు సహాయకరంగా ఉందా?
   లైక్ బటన్
   5
   డిస్‍లైక్ బటన్
   1

  మెక్‌లారెన్‌ కార్ల ఉత్పత్తి నిలిచిపోయింది

  • హోమ్
  • మెక్‌లారెన్‌ కార్లు